School

Het Palet is een openbare basisschool in Alblasserdam. We vangen kinderen van 2 tot 13 jaar op in ons Integraal Kindcentrum (IKC). De school en de opvang werken daarbij nauw samen. Het Palet is een IKC die openstaat voor iedereen en we vinden het belangrijk dat onze kinderen respect en waardering ontwikkelen voor iedereen in de samenleving.

We vormen een veilige omgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Rust, regelmaat en structuur zijn daarin belangrijke factoren. We hebben daarom duidelijke afspraken met elkaar die we binnen en buiten de klas hanteren. We houden daarbij nauw contact met de ouders.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare personen. En dat ze zich veelzijdig ontwikkelen op hun eigen tempo. Ons onderwijs bestaat niet alleen uit leren rekenen, lezen en schrijven, maar richt zich op de volledige ontwikkeling van het kind. Hieronder verstaan wij leren omgaan met emoties, leren omgaan met elkaar en ontwikkeling op emotioneel, creatief, motorisch, sociaal en verstandelijk niveau.

Om onze leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, is ons onderwijs continu in ontwikkeling. Op die manier zorgen we ervoor dat het onderwijs aansluit op de huidige belevingswereld. Zo gaan de kinderen met een goed basispakket aan kennis en vaardigheden de wereld in.

We vinden het belangrijk dat Het Palet een plek is waar kinderen zich veilig voelen. Daarom maken we gebruik van de methode KiVa, een programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het werkt. KiVa is een methode die zich richt op de sociale veiligheid op scholen en het tegen gaan van pesten.

Met deze methode stimuleren we de sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. We werken hiermee aan een omgeving waarin wederzijdse acceptatie en respectvol en positief gedrag de norm is. Het programma is schoolbreed, dat betekent dat er interventies zijn op schoolniveau, klassikaal niveau en individueel niveau

Opvang

In ons Integraal Kindcentrum vangen we kinderen op van 2 tot 13 jaar. Tijdens de schooluren volgen de kinderen onderwijs op Het Palet. De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Wasko. Het Palet en Wasko werken hierbij nauw samen. We besteden daarbij veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. En stimuleren dit in een ontspannen en veilige omgeving. We willen kinderen nieuwsgierig maken, uitdagen, aanmoedigen, bevestiging en zelfvertrouwen geven. En doen dat door middel van activiteiten die aansluiten op hun belevingswereld.

Rondleiding

Kom je bij ons kijken?

We snappen dat je eerst wilt zien hoe het er bij ons aan toe gaat. Daarom kun je vanaf het moment dat je kind 2 jaar is een afspraak maken voor een rondleiding.

Voorafgaand aan de eerste dag op school of op de opvang kunnen de kinderen ook komen wennen. Zo zijn zij al bekend met het kindcentrum voor ze écht gaan starten.

Plusklas

Kinderen die (meer of hoog)begaafd zijn, hebben een andere manier van leren dan hun leeftijdsgenootjes. Om extra zorg en aandacht te bieden aan de behoeften van die kinderen heeft Het Palet een Plusklas.

Het doel van de plusklas is in contact komen met andere (meer of hoog)begaafden, extra uitdaging bieden om verveling en onderprestatie te voorkomen, zelfvertrouwen versterken, leren leren en hun talenten leren benutten.

Onderdeel van

Het Palet is onderdeel van OZHW. Binnen deze onderwijsgroep vallen scholen van zowel primair als voorgezet onderwijs, waardoor doorstroming van groep 8 naar de brugklas gemakkelijk verloopt. OZHW staat voor kwaliteit en samen leren en ontwikkelen als mens en burger.

SideMenu