School- en opvangtijden

Op IKC Het Palet werken we met een continurooster. Alle kinderen blijven op school lunchen, onder begeleiding van de eigen leerkracht. Daarvoor of daarna hebben ze een korte pauze en zijn dan om 14.30 uur uit. De onderbouw is op woensdag en vrijdag de hele middag vrij. De bovenbouw is alleen op woensdag de hele middag vrij.

De kinderen kunnen iedere werkdag, exclusief de feestdagen, terecht bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang vanaf 07:00 uur tot 18:30 uur. De peuterspeelgroepen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 08:30 uur tot 12:30 uur.

 

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

maandag

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 14.30 uur

dinsdag

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 14.30 uur

woensdag

8.30 – 12.30 uur

8.30 – 12.30 uur

donderdag

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 14.30 uur

vrijdag

8.30 – 12.30 uur

8.30 – 14.30 uur

Vakantie &
Vrije dagen

Vakantie

Herfstvakantie (16-10-2023 t/m 20-10-2023)

Kerstvakantie (25-12-2022 t/m 05-01-2024)

Voorjaarsvakantie (19-02-2024 t/m 23-02-2024)

Goede vrijdag en Pasen (29-04-2024 t/m 01-04-2024)

Meivakantie en Hemelvaartsdag (29-04-2024 t/m 10-05-2024)

Tweede Pinksterdag (20-05-2024)

Zomervakantie (13-07-2024 t/m 23-08-2024)

studiedagen

4 september 2023

13 oktober 2023

21 november 2023

vrijdagmiddag 22 december 2023 vanaf 12:30 vrij

28 maart 2024

21 mei 2024

27 juni 2024

28 juni 2024

vrijdagmiddag 12 juli 2024 vanaf 12:30 vrij

Parro

Parro is ons communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Via de app kunt u berichten lezen over activiteiten in de groep, inschrijven voor oudergesprekken of contact opnemen met de leerkracht(en).

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een schakel tussen de school en de ouders en helpt het team bij het organiseren van (buitenschoolse) activiteiten. Iedere activiteit wordt georganiseerd door een commissie, die bestaat uit twee teamleden van de school en twee OR-leden. Deze commissies kunnen daarnaast niet zonder de hulp van een aantal ‘hulpouders’.

De OR bestaat uit:

 • Gaby Smit (voorzitter)
 • Marianne Wols (voorzitter)
 • Carola Schol (penningmeester)
 • Patricia Schep
 • Saskia Baas
 • Joyce Buijs
 • Ikrame Ettouli
 • Mona Abdullahi
 • Nelleke Sweers
 • Aleksandra Kuljic (secretaris)

Wilt u deel uitmaken van de OR? Of heeft u een vraag of opmerking? Mail naar info@het-palet.nl

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. Zij adviseren en beslissen mee met het bestuur van de school. Dit gaat over uiteenlopende onderwerpen, zoals het beleid van de school, maar ook de benoeming van het personeel of hoe ouders kunnen meehelpen aan het onderwijs. De MR komt zeven keer per schooljaar bij elkaar met een vertegenwoordiging van het management. De vergaderingen zijn openbaar en ouders en leerkrachten kunnen in overleg aansluiten.

De MR bestaat uit:

De oudergeleding:

 • Tanzer Akpullukcu
 • Kim Holdermans
 • Arjan Zwaan
 •  

De personeelsgeleding:

 • Wendy Verhart (voorzitter)
 • Daphne Vervoorn
 • Sabina Schoenmaker
 •  

Wilt u in contact komen met de MR? Of heeft u een vraag of opmerking? Mail naar MRHetPalet@ozhw.nl of wendy.verhart@ozhw.nl

De documenten van de MR vindt u bij het kopje downloads.

Ouder-
bijdrage

Voor diverse feestelijke activiteiten, de schoolreis en de werkweek vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Deze staat los van het schoolbudget waaruit we de leermiddelen betalen. Op IKC Het Palet bestaat de bijdrage uit twee delen. Het eerste deel is bedoeld voor feestelijke activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Het tweede deel is bedoeld voor de schoolreis van de groepen 1 t/m 7 die aan het einde van het jaar plaatsvindt. Over de vrijwillige bijdrage voor de werkweek van groep 8 ontvangen de ouders later in het jaar informatie.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Deze bijdrage is dus niet verplicht, maar wel welkom. Op deze manier kunnen wij aanvullende uitjes en festiviteiten organiseren voor de kinderen.

Ouder-commissie opvang

Voor de opvang is de betrokkenheid van ouders een belangrijk onderdeel van verantwoorde kinderopvang. Om de beste opvang aan de kinderen te kunnen bieden, hebben we ook de input van de ouders nodig. Via de oudercommissie hebben ouders op grond van de wet Kinderopvang ook de formele mogelijkheid om inspraak te hebben op het reilen en zeilen binnen Wasko.

De oudercommissie vergadert afwisselend met de locatiemanager over locatie specifieke onderwerpen en met de directeur-bestuurder voor Wasko-brede onderwerpen zoals tariefstelling en het pedagogisch beleidsplan. Een gedeelte van deze avonden kan ook ingevuld worden met klankbordgroepen (bijv. voedingsbeleid, aanbod activiteiten, vakantie-invulling) waarbij ook andere belangstellende ouders kunnen aansluiten.

Ook deel uitmaken van de oudercommissie of heeft u een vraag? Mail naar a.smit@wasko.nl

SideMenu