School- en opvangtijden

Op het Palet werken we met een continurooster. Alle kinderen blijven op school lunchen, onder begeleiding van de eigen leerkracht. Daarvoor of daarna hebben ze een korte pauze en zijn dan om 14.30 uur uit. De onderbouw is op woensdag en vrijdag de hele middag vrij. De bovenbouw is alleen op woensdag de hele middag vrij.

De kinderen kunnen iedere werkdag, exclusief de feestdagen, terecht bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang vanaf 07:00 uur tot 18:30 uur. De peuterspeelgroepen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 08:30 uur tot 12:30 uur.

 

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

maandag

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 14.30 uur

dinsdag

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 14.30 uur

woensdag

8.30 – 12.30 uur

8.30 – 12.30 uur

donderdag

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 14.30 uur

vrijdag

8.30 – 12.30 uur

8.30 – 14.30 uur

Vakantie &
Vrije dagen

Vakantie

Herfstvakantie (18-10-2021 t/m 24-10-2021)

Kerstvakantie (27-12-2021 t/m 09-01-2022)

Voorjaarsvakantie (28-02-2022 t/m 06-03-2022)

Goede vrijdag (15-04-2022)

Tweede Paasdag (18-04-2022)

Meivakantie (25-04-2022 t/m 08-05-2022)

Hemelvaart (26-05-2022 t/m 27-05-2022)

Tweede Pinksterdag (06-06-2022)

Zomervakantie (11-07-2022 t/m 21-08-2022)

studiedagen

30 augustus 2021

25 februari 2022

22 september 2021

24 maart 2022

9 november 2021

23 juni 2022

24 december 2021

vrijdagmiddag 8 juli (vanaf 12.30)

Parro

Parro is ons communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Via de app kun je berichten lezen over activiteiten in de groep, inschrijven voor oudergesprekken of contact opnemen met de leerkracht(en).

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een schakel tussen de school en de ouders en helpt het team bij het organiseren van (buitenschoolse) activiteiten. Iedere activiteit wordt georganiseerd door een commissie, die bestaat uit twee teamleden van de school en twee OR-leden. Deze commissies kunnen daarnaast niet zonder de hulp van een aantal ‘hulpouders’.

De OR bestaat uit:

 • Gaby Smit
 • Marianne Wols
 • Annemiek Gort
 • Patricia Schep
 • Joyce Buijs
 • Ikrame Grari
 • Dunya Suchanek
 • Saskia Baas
 • Mona Abdullahi
 • Aleksandra Kuljic

Wil je deel uitmaken van de OR? Of heb je een vraag of opmerking? Mail naar info@het-palet.nl

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. Zij adviseren en beslissen mee met het bestuur van de school. Dit gaat over uiteenlopende onderwerpen, als het beleid van de school, maar ook de benoeming van het personeel of hoe ouders kunnen meehelpen aan het onderwijs. De MR komt zeven keer per schooljaar bij elkaar met een vertegenwoordiging van het management. De vergaderingen zijn openbaar en ouders en leerkrachten kunnen in overleg aansluiten.

De MR bestaat uit:

De oudergeleding:

 • Tanzer Akpullukcu
 • Kim Holdermans
 • Arjan Zwaan
 •  

De personeelsgeleding:

 • Wendy Verhart (voorzitter)
 • Daphne Vervoorn
 • Sabina Schoenmaker
 •  

Wil je in contact komen met de MR? Of heb je een vraag of opmerking? Mail naar mr@het-palet.nl

Ouder-
bijdrage

Voor diverse feestelijke activiteiten, de schoolreis en de werkweek vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Deze staat los van het schoolbudget waaruit we de leermiddelen betalen. Op Het Palet bestaat de bijdrage uit twee delen. Het eerste deel is bedoeld voor feestelijke activiteiten, als Sinterklaas, Kerst en Pasen. Het tweede deel is bedoeld voor de schoolreis van de groepen 1 t/m 7 die aan het einde van het jaar plaatsvindt. Over de vrijwillige bijdrage voor de werkweek van groep 8 ontvangen de ouders later in het jaar informatie.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Deze bijdrage is dus niet verplicht, maar wel welkom. Op die manier kunnen wij aanvullende uitjes en festiviteiten organiseren voor de kinderen.

Ouder-commissie opvang

Voor de opvang is de betrokkenheid van ouders een belangrijk onderdeel van verantwoorde kinderopvang. Om de beste opvang aan de kinderen te kunnen bieden, hebben we ook de input van de ouders nodig. Via de oudercommissie hebben ouders op grond van de wet Kinderopvang ook de formele mogelijkheid om inspraak te hebben op het reilen en zeilen binnen Wasko.

De oudercommissie vergadert afwisselend met de locatiemanager over locatie specifieke onderwerpen en met de directeur-bestuurder voor Wasko-brede onderwerpen zoals tariefstelling en het pedagogisch beleidsplan. Een gedeelte van deze avonden kan ook ingevuld worden met klankbordgroepen (bijv. voedingsbeleid, aanbod activiteiten, vakantie-invulling) waarbij ook andere belangstellende ouders kunnen aansluiten.

Ook deel uitmaken van de oudercommissie of heb je een vraag? Mail naar a.smit@wasko.nl

SideMenu